środa, 05 października 2016
Archanioł Jofiel

Jego imię oznacza ,,Mądrość Boga,,, również ,, Bóg jest moją prawdą,,. Jest zwierzchnikiem królestwa Jowisza,zwanego chesed, któremu przyporządkowane jest miłosierdzie i łaska.Poprzez natchnienie i intuicję Jofiel przesyła ludziom w serca boskie światło mądrości. Działanie Jofiela jest zauważane w ostatnim tysiącleciu wszędzie tam ,gdzie ludzie przybywają  do boskiego zródła w poszukiwaniu światła prawdy.Prawdziwe bogactwo, prawdziwe szczęście i prawdziwe skarby znajdują się w królestwie światła i stamtąd mogą być objawiane i przekazywane światu. Kiedy do człowieka dociera światło przesyłane przez Jofiela ,określa on to jako szczęście, jako szczęśliwy traf, jako łaskę i usmiech losu. Jofiel przesyła radość,zrozumienie i pomaga zrozumieć wyższy, nadrzędny sens doświadczeń życia codziennego. Ten archanioł przekazuje światło objawienia. Ludzie ,którzy chcą rozwijać w sobie to światło  wytrwale i nieustannie, ćwiczą, uczą się przez wiele lat i w końcu zaczynają pojmować wydarzenia swojego ziemskiego życia jako swoiste próby i egzaminy.

Do legionów Jofiela należą niezliczone rzesze aniołów;anioły oświecenia, anioły pokoju, anioły prawdy i poświęcania się prawdzie,anioły objawienia, anioły wiedzy,anioły nauki, anioły służby światłu Chrystusowemu,anioły szczęśliwości,anioły zachwytu i ekstazy,anioły,które otwierają anielskie oko człowieka i wiele innych.

Zródło;,,Wielka Księga Aniołów,, Jeanne Ruland

10:42, ania.ryby , Anioły
Link Dodaj komentarz »
środa, 28 września 2016
29 września święto Archanioła Michała,Rafała, Gabriela.

Tak,tak to już jutro :)

Anioły ,Archanioły kochamy, rozmawiamy z nimi,prosimy o pośrednictwo i dziękujemy za wsparcie.

Jesli ktoś ma ochotę może jutro szczególnie uhonorować tą Archanielską trójkę,zwykłą modlitwą ,świecą dziękczynną czy chociażby pozytywną myślą .

Dla zainteresowanych klika wiadomości o jutrzejszych jubilatach z książki ,,Wielka księga Aniołów,, Jeanne Ruland

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Zródło-Wikipedia

Archanioł Michał

Jego imię oznacza ,,Któż jak Bóg?,, i symbolizuje doskonałość/kompletność.Michał jest w wielu tradycjach najbardziej znanym i najwyższym rangom aniołem.Widzi się w nim osobistego doradcę i pomocnika Boga, jego prawą rękę. W papirusach Qumranu jest opisany jako Książe Światła. W kabale jest zwierzchnikiem królestwa Słońca, szóstej hierarchii Boga. Jest to królestwo tipharet, królestwo piękności, blasku, równowagi, boskiej świadomości.Michał stłumił bunt Szatana i wypędził go z Nieba (Apokalipsa świ.jana 12, 7-9). Przez ten czyn stał się silnym, świętym patronem i zostało mu przypisane jeszcze więcej czynów bohaterskich , na które nie ma jednak jednoznaczynych dowodów. W średniowieczu stał na straży rytuałów.Jest archaniołem-wodzem współczesnej epoki Wodnika.Wyprowadza ludzkość ze świata materii, wiodąc ją ku prawdziwej duchowo-boskiej naturze, prawdziwej mocy i sile.Jego moc rozrywa mgły zludzeń, wyciąga prawdę na światło dzienne, uwalnia od uwikłań materii i chroni w człowieku zródło boskości.Dzięki swoim zatempom Michał posyła boską wolę, boska siłę i boską wiedzę.Służy mu anielski legion ochrony,anioły wyzwolenia, anioły boskiej woli, anioły władzy, anioły siły, anioły boskiej świadomości,anioły strzeżenia, anioły pilnowania i wiele innych.

Archanioł Gabriel

Jego imie oznacza ,,Siłę/Moc twórczą Boga,,.Gabriel towarzyszy wielkim przemianom,narodzinom,poczatkom.Nazywany bywa również  ,,wielkim budzącym,, i ,,archaniołem poznania,,. Gabriel jest geniuszem lub zwierzchnikiem 9 hierarchii Boga.Podlega mu królestwo aniolów przyporządkowane Księzycowi. Jest  to również królestwo światła i mroku,królestwo biegunowe, w którym siły zachowują równowagę i rytmicznie wywołują nieustanne przemiany.Gabriel rozprzestrzenia światło zbawienia i zmartwychwstania po przez nieustanne wysyłanie sił przemian,odnowienia. W historii obwieszcza nowe epoki i zapowiada nadejście nowych strumieni energii i nowego ducha czasu. Zwiastował Danielowi nadejście Mesjasza.Obwieścił narodziny Jana Chrzciciela.Objawił się Maryi ,aby przekazać jej radosną wiadomość o poczęciu i narodzeniu Jezusa.Podyktował Mahometowi Koran, który stał się Księgą Objawienia.Otwiera niebiańskie wrota na nieustanny rozwój, ewolucję w ziemskim świecie.Inspiruje boską siłę i jest nieustannie gotowy, aby ją odnawiać ,stopniowo wznosić, a przez to służyć rozwojowi człowieka i Ziemi. Wojska niebiańskie, które mu podlegają, mają za zadanie przesyłać we wszystkie sfery nowe, boskie ideały służące harmonii i pięknu.Są to anioły zbawienia,anioły zmartwychwstania,anioły inspiracji,anioły nowych ideałów, anioły harmonii, anioły piękna, anioły różnorodności,anioły nowego ducha czasów,anioły śmierci i ponownego narodzenia,anioły rytmu,anioły równowagi i wiele innych.

Archanioł Rafał

Jego imię oznacza ,,Bóg leczy,,.Rafał jest zwierzchnikiem królestwa archaniołów.Przesyła uzdrowienie poprzez boskie światło. Jest jednym z najbardziej słonecznych,przyjacielskich, wesołych i towarzyskich archaniołów Wspaniałej Siódemki.Przesyła uzdrawiającą siłę Boga, W księdzę Tobita został opisany jako jego towarzysz,który prowadził Tobita i nim kieruje.Rafał pokazuje Tobitowi, jak odpędzić demony i przywraca zdrowie. Przekazał mu ponoć wszystkie księgi uzdrowienia.Przez niego zostały również przekazane szmaragdowe tablice Hermesa Trismegistosa, nazywane również ,, szmaragdową księgą mądrości,,. Stanowi ona bazę wszystkich sposóbów leczenia na wszystkich płaszczyznach bytu i przez to przekazuje również wiadomości z zakresu astronomii,astrologii i medycyny.Rafał inspirował i prowadził wielu wielkich wtajemniczonych pokazując im drogę do doskonałości i świętości.Według większości zródeł Rafał ma słoneczne i radosne usposobienie,ponieważ humor i śmiech są najlepszym lekarstwem w każdej życiowej sytuacji. Kto pielęgnuje w sobie boskie światło, ten otrzymuje z królestwa duchowego pomoc  i odpowiedzi na wszystkie swoje pytania we wszystkich sytuacjach życiowych. Rafał jest wielkim światłem uzdrowienia, uleczenia, błogosławieństw i wtajemniczenia.Do ejgo zastępów nalezy wszystko, co pozostaje w służbie nauki i medycyny, jak również anioły leczenia,anioły chirurgii,anioły radości, anioły życiowej odwagi, anioły błogosławieństwa, anioły wtajemniczenia,anioły świętości,anioły regeneracji, anioły poznania,anioły nauki i wiele innych.

 

Ps.O pozostałych Archaniołach Wspaniałej siódemki wkrótce :)

10:28, ania.ryby , Anioły
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 27 czerwca 2016
Przesłanie na tydzień 27.VI-3.07 + Chopin

10:54, ania.ryby , Anioły
Link Dodaj komentarz »
sobota, 21 czerwca 2014
Ślady na piasku

Tarot przestrzeni wariantów

Pewien człowiek tuż przed śmiercią zobaczył całe swoje życie. Pojawiło się ono w postaci śladów na piasku. Człowiek zauważył, że ślady te raz są podwójne, jakby ktoś szedł obok niego, a raz pojedyncze. Zastanowiło go to. Wspomniał różne wydarzenia ze swego życia i zwrócił się z pytaniem do Jezusa:

- Panie, już wiem skąd się wzięły te ślady i co one oznaczają, ale nie rozumiem dlaczego są właśnie takie?

- A czego nie rozumiesz?

- Bo jak to jest, Panie? Kiedy byłem szczęśliwy i radosny, kiedy wszystko mi się układało – szedłeś obok mnie, ale kiedy było mi źle, kiedy życie waliło mi się na głowę – szedłem już sam. Gdzie wtedy byłeś, Panie?

Jezus uśmiechnął się i powiedział cicho:- Mylisz się, mój drogi. Nigdy nie byłeś sam, kiedy cierpiałeś. Widzisz, te samotne ślady – to są moje ślady, bo to ja niosłem cię wtedy w ramionach...

Ślady na Piasku -Bruno Ferrero

Uzdrowienie z Aniołami

12:04, ania.ryby , Anioły
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 06 marca 2014
Anioł Stróż

Jestem pod ogromnym wrażeniem książki , którą czytam,,Księga duchów,, Allan Kardec dlatego dziele się z wami słowami duszy z którą przeprowadzona jest rozmowa na temat Anioła Stróża.

Przekaz jest tak inspirujący że warto go przeczytać i zapamiętać .

Aniołowie Stróże, duchy opiekuńcze i przyjazne

Czy są duchy, przywiązujące się szczególnie do pewnych osób, by je ochraniać?

"Tak, to są bracia duchowi, których nazywacie duchami dobrymi lub opiekuńczymi."

Kogo nazywamy aniołem-stróżem?

"Ducha opiekuńczego wyższego stopnia."

Jakie zadanie ma duch opiekuńczy?

"Zadanie ojca wobec dziecka: prowadzić duszę sobie powierzoną na dobrą drogę,wspierać ją radami, pocieszać ją w smutku i podtrzymywać jej odwagę w przeciwieństwach życia.

Czy duch opiekuńczy jest przydzielony do pewnej osoby od samego jej urodzenia?

"Od narodzenia aż do śmierci, a często towarzyszy jej po śmierci w zaświatach, a nawet w więcej żywotach cielesnych, albowiem żywoty te, to tylko krótkie chwile w życiu ducha."

Czy zadanie swoje przyjmuje duch opiekuńczy dobrowolnie, czy też bywa mu narzucane?

"Duch powinien czuwać nad wami, biorąc na siebie ten obowiązek, lecz może sobie wybrać istoty dla niego sympatyczne. Dla jednych jest to rozkoszą, dla drugich powołaniem lub obowiązkiem."

Jeżeli duch zobowiąże się dla pewnej osoby, czy może mieć w opiece i inne?

"Tak, lecz nie czyni tego wyłącznie sam."

Czy duch opiekuńczy bywa przeznaczony do opiekowania się stale powierzoną mu istotą?

"Zdarza się, że niektóre opuszczają swoje stanowisko w celu wykonania innych zadań;następuje wówczas zamiana między duchami."

Czy duch opiekuńczy może opuścić powierzoną mu osobę, jeżeli ona sprzeciwia się jego kierownictwu?

"Odsuwa się, gdy widzi, że jego rady są bezskuteczne, a wola jego wychowanka przechyla się ku podszeptom duchów niższych; lecz nie opuszcza go całkowicie i na każde zawołanie śpieszy mu z pomocą i rada.

Oto nauka, która swoją słodyczą i urokiem powinna zapalić i przekonać najzatwardzialszych niedowiarków i przeciwników. Złota nauka o aniołach stróżach!Macie koło siebie zawsze istoty wyższe, zawsze gotowe służyć wam radą, wspierać was i pomagać wam przy wspinaniu się na stromą górę prawdy i dobra; są one pewniejszymi i wierniejszymi przyjaciółmi, niż najserdeczniejsi przyjaciele na ziemi. Czyż nie jest to wielce pocieszające? Z woli Bożej są te istoty koło wasi z miłości do Boga i do was wykonują to nader piękne, ale uciążliwe zadanie.Gdziekolwiek przebywacie, tam jest z wami wasz anioł stróż; ani więzienie, ani choroba, ani miejsca zabawy lub rozpusty, ni samotność - nic was nie może oddzielić,ni oderwać od tego przyjaciela niewidzialnego, którego subtelne wpływy i pobudki odczuwa dusza wasza i słyszy mądre rady.O gdybyście tylko lepiej zrozumieli tę prawdę! Ileż to razy pomogłaby wam w chwilach stanowczych i wyswobodziła was od złych duchów! Ale w wielkim dniu porachunku będzie wam musiał niestety wasz anioł stróż zarzucić: "Czy nie powiedziałem ci tego? Atyś tego nie uczynił. Czy nie ostrzegałem cię i nie zwracałem ci uwagi na ową przepaść? A ty sam rzuciłeś się w nią. Czy nie przemawiałem do ciebie głosem sumienia twego, a mimo to nie chciałeś słyszeć głosu prawdy, idąc za zwodniczym podszeptem kłamu i złudy?" Ach, zwracajcie się do waszych aniołów stróżów o pomoc i radę i zawierajcie z nimi związki prawdziwej, najszczerszej przyjaźni! Nie myślcie sobie,że możecie przed nimi coś ukryć, gdyż oni mają oko boskie i nie możecie ich oszukać.Myślcie o przyszłości, postępujcie wciąż naprzód w tym żywocie, a wtedy będą wasze cierpienia krótsze, a żywot wasz szczęśliwszy. W górę tedy myśli i serca, ludzie,męŜnie, śmiało i odwaŜnie naprzód! Odrzućcie już raz na zawsze wszystkie przesądy i skryte myśli nieczyste, wstąpcie na nową drogę, otwierającą się przed wami,postępujcie i kroczcie coraz dalej i wzwyż naprzód ku bogu! Macie przewodników,idźcie za nimi! Celu minąć nie możecie, albowiem celem tym - jest sam Bóg!Tym, którzy by myśleli, że to jest niemożliwe, by duchy naprawdę wzniosłe podejmowały się tak uciążliwego zadania, na całe życie wasze, na każdą chwilkę,odpowiadamy, że wpływamy i działamy na dusze wasze, choćbyśmy byli nawet wiele milionów mil oddaleni od was. Dla nas jest przestrzeń niczym i aczkolwiek żyjemy na innym świecie, mimo to jesteśmy stale z wami w łączności. Posiadamy własności,których wy pojąć nie możecie, lecz bądźcie pewni, że Bóg nie nałożył na nas zadania ponad nasze siły, że was nie zostawił na ziemi bez przyjaciół i bez pomocy. Każdy anioł stróż ma pod swoją opiekę oddaną duszę, nad którą czuwa, jak ojciec nad swoim dzieckiem; cieszy się, gdy widzi, że kroczy na dobrej drodze, a smuci się, gdy rady jego nie znajdują posłuchu.Nie obawiajcie się, że nużycie nas waszymi pytaniami, ale przeciwnie - łączcie się z nami i zwracajcie do nas w każdej potrzebie, a będziecie silniejsi i szczęśliwsi.I właśnie ta łączność człowieka z jego duchem opiekuńczym jest tym, co czyni ze wszystkich ludzi pośredników. Choć zdolność ta dziś jest im samym nieznana,przejawi się jednak później, rozmnoży i rozszerzy jak morze bezkresne, by rozproszyć niewiarę i ciemnotę. Uczeni, nauczajcie, ludzie wykształceni,kształćcie i wychowujcie swoich braci i siostry! Sami nie wiecie, co przez toczynicie. Jest to cel i dzieło Chrystusowe, które wam Bóg naznacza. Na cóż dałby wam Bóg inteligencję i wiedzę, jeśli nie na to, byście ją podawali swoim braciom i siostrom, byście im pomagali w postępie na drodze do wiecznej szczęśliwości."

10:26, ania.ryby , Anioły
Link Dodaj komentarz »
piątek, 21 września 2012
Przesłanie weekendowe

Dodatkowe znaczenie tej karty

-Sytuacja ulegnie poprawie, kiedy odważnie się z nią zmierzysz.

-Zasługujesz na coś lepszego

-Ufaj swoim uczuciom nawet jeśli inni się z tobą nie zgadzają

-Nie oddawaj swojej mocy innym

-Nie pozwól sobie utknąć w złudzeniu ,,że tak to już jest,,

 

Udanego weekendu i moja mała dygresja-patrząc na tą karte ubierajcie się cieplutko kochani :)szaliczek, golf lub apaszka obowiązkowo.

Buziaki ;*

09:45, ania.ryby , Anioły
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 09 sierpnia 2012
Przesłanie weekendowe

Z miłością dla Was-Kocham Cię :)

Amor

Dodatkowe znaczenie karty;

-Otaczaj się romantycznym pięknem,na przykład różami i świecami.

-Przekaż swoje miłosne cierpienie aniołom.

-Poproś Archanioła Michała w pozbyciu się bolesnych więzów z dawnymi lub obecnymi kochankami.

-Jasno określ czego pragniesz w życiu miłosnym

-Afirmuj ,,Kocham i jestem kochany, a miłość jest dla mnie bezpieczna,,

12:46, ania.ryby , Anioły
Link Komentarze (1) »
czwartek, 03 listopada 2011
Znak

Nie chcę być nudna, ale muszę znów podzielić się doświadczeniem ze Talią Świetliste Siły Aniołów.

Przed świętem zmarłych mieliśmy z mężem małą dyskusje. Mąż obstawał przy tym, że musi iść na cmentarz, bo tam i tylko tam są jego zmarli bliscy. Ja miałam nieco odmienne zdanie.

Poszliśmy na grób jego wujka i nagle dookoła mnie i męża zaczął łatać cudowny motylek w kolorze cytrynki

Nie widziałam jeszcze motyla w listopadzie, więc nieco mnie zatkało.

Ponieważ stwierdziłam, że to znak zaproponowałam mężowi żeby zapytał moich kart anielskich, co wuj chciał mu przekazać przez tego motylka.

Wylosował kartę Elohimy Orion i Angelika.

Zaczęłam mu czytać przesłanie aż doszłam do zdania ;

,,Możesz obojętnie gdzie się znajdujesz obojętnie, kiedy,obojętnie, co zaleca norma, obojętnie, jakich wzorców postanowiłeś się trzymać być Tu i Teraz i robić to,czego pragniesz z głębi serca. Na przykład możesz zapalić świecę w intencji tego,kogo akurat masz na myśli –nieważne czy jest popołudnie wczesny ranek czy wieczór,,

I po przeczytaniu tych zdań wszystko było jasne. Modlić z bliskich możemy się wszędzie i każdego dnia .Oczywiście rozumiem potrzebę mojego męża że będąc na cmentarzu czuje bliższy kontakt ze zmarłymi.

Pocichutku mam jednak nadzieje, że to przesłanie anielskie zostanie gdzieś w jego pamięci i w zwyczajne dni także wspomni dusze która odeszła zapalając światełko w jej intencji.

08:32, ania.ryby , Anioły
Link Komentarze (1) »
niedziela, 23 października 2011
Świetlista Siła Aniołów

Kocham karty Anielskie.

To chyba już mija około rok odkąd wpadły w moje ręce i wiem, że zostaną ze mną na zawsze. Kiedyś myślałam ze takie karty to tylko obrazki i właściwie jak ich używać?

Do tych Anielskich energii musiałam dorosnąć ;)

Jestem już pewna, na 100% że nie ja wybieram sobie karty, ale one wybierają mnie,tak już u mnie bywa.

Bardzo lubię talie Świetlista Siła Aniołów te karty wręcz powala swoimi przesłaniami .

Przykładzik z życia codziennego.

Jak zwykle wyciągam kartę dnia z pytaniem-Jaki Anioł jest najbliżej mnie,jaki dziś mnie wspiera?


Karta Anioły Niebieskiego promienia

Są to zastępy Archanioła Michała i zajmują się miedzy innymi ochroną, odcinaniem od nas negatywnych wpływów.

Nie mija godzina i zaczynają mnie otaczać osoby,które chcą zwyczajnie mnie wykorzystać. Próbują na różne sposoby od pochlebstw po branie na litość .

Od razu zrozumiałam, dlaczego dziś właśnie te Anioły mi towarzyszą 

Obroniłam się a wsparcie Anielskie okazało się niezastąpione.


Dziś rano jak zwykle wykładam karte Anielską z tym samym pytaniem i…Wychodzi Archaii Pociechy -Maryja,okazało się że moja teściowa była na wycieczce w Częstochowie i przywiozła mi święconą wodę z Jasnej Góry ;) 

Anioły są były i będą. Jestem szczęśliwa i wdzięczna że mam taką opiekę ,niczego więcej mi nie trzeba.

Bardzo polecam tą talie kart jest niezwykła i magiczna ;)

13:47, ania.ryby , Anioły
Link Dodaj komentarz »
sobota, 17 września 2011
29 wrzesień tuż, tuż...

, ,Miliony duchowych istot spacerują niewidoczne po Ziemi, niezależnie ,czy czuwamy , czy śpimy ,,JOHN MILTON

Wielkimi krokami zbliża się 29.wrzesnia święto trzech Archaniołów - Michała, Gabriela i Rafała

Michał

Często mijam ten kościół i zawsze wlepiam oczy w Archanioła Michała;)

Archanioł Michał

Potężny Archanioł ,który jest odważny pełen zapału i broni sprawiedliwości .Zawsze kiedy go wyciągam z tali wiem że kłopoty zostaną rozwiązane. Nie na darmo dzierży w swojej dłoni miecz którym ucina wszystko co nas ograniczało, co nam przeszkadzało.

Warto prosić go o pomoc przy pozytywnym rozwiązaniu spraw urzędowym.

Możemy go też prosić o odcięcie negatywnych energii od nas. Sama korzystam z jego wsparcia przy oczyszczającej medytacji.

Przed snem proszę jego współpracowników Anioły niebieskiego promienia o opiekę nad moim snem, aby był spokojny i bespieczny

gabriel

Ten wizerunek najbardziej mi odpowiada -kielich miłości i czystość lilii ;) 

 

Archanioł Gabriel

^^ już kiedyś pisałam że przynosi dobre wiadomości. Pomaga jeśli mamy problemy z zajściem w ciąże. Przynosi spełnienie marzeń.

Jest miłością samą w sobie czysta i niewinną. W trudnych sprawach ,kiedy mamy mętlik myśli prośmy go o oświecenie .

Archanioł sprzyjający wszelkim początkom mającym miejsce w naszym życiu.

Rafał

Nie wiem skąd ten wizerunek ale...bardzo mnie urzekł :D

Archanioł Rafał

Anioł lekarz-przynosi uzdrowienie. Jeśli mamy jakieś dolegliwości ciała  warto wyobrażać sobie zieloną dłoń –energię Archanioła Rafała wnikającą w bolącego miejsce.

Prośmy go także o uzdrowienie  duszy. Przez zrozumienie bolączek duszy ustępują choroby ciała. 

13:32, ania.ryby , Anioły
Link Komentarze (1) »
 
1 , 2
,,Każdy nowy dzień jest nowym początkiem.Każdego dnia możesz zrzucić brzemię przeszłości i przeżyć odnowienie,,Archanioł Gabriel ŚSA Image and video hosting by TinyPic
Ingrid Tusell Domingo