piątek, 21 marca 2014
Niedziałanie

,,W jedności z Tao,,-Tao  Te Ching 

Miękkość wody, gdy uderzy, zwycięży bez trudu twardość kamienia. Niebyt równie łatwo wpełza tam, gdzie nie ma najmniejszych nawet szczelin. Stąd właśnie znam zalety niepodejmowania żadnego działania.Niewielu potrafi nauczać bez użycia słów, nieliczni potrafią korzystać z zalet niedziałania.

czwartek, 06 marca 2014
Anioł Stróż

Jestem pod ogromnym wrażeniem książki , którą czytam,,Księga duchów,, Allan Kardec dlatego dziele się z wami słowami duszy z którą przeprowadzona jest rozmowa na temat Anioła Stróża.

Przekaz jest tak inspirujący że warto go przeczytać i zapamiętać .

Aniołowie Stróże, duchy opiekuńcze i przyjazne

Czy są duchy, przywiązujące się szczególnie do pewnych osób, by je ochraniać?

"Tak, to są bracia duchowi, których nazywacie duchami dobrymi lub opiekuńczymi."

Kogo nazywamy aniołem-stróżem?

"Ducha opiekuńczego wyższego stopnia."

Jakie zadanie ma duch opiekuńczy?

"Zadanie ojca wobec dziecka: prowadzić duszę sobie powierzoną na dobrą drogę,wspierać ją radami, pocieszać ją w smutku i podtrzymywać jej odwagę w przeciwieństwach życia.

Czy duch opiekuńczy jest przydzielony do pewnej osoby od samego jej urodzenia?

"Od narodzenia aż do śmierci, a często towarzyszy jej po śmierci w zaświatach, a nawet w więcej żywotach cielesnych, albowiem żywoty te, to tylko krótkie chwile w życiu ducha."

Czy zadanie swoje przyjmuje duch opiekuńczy dobrowolnie, czy też bywa mu narzucane?

"Duch powinien czuwać nad wami, biorąc na siebie ten obowiązek, lecz może sobie wybrać istoty dla niego sympatyczne. Dla jednych jest to rozkoszą, dla drugich powołaniem lub obowiązkiem."

Jeżeli duch zobowiąże się dla pewnej osoby, czy może mieć w opiece i inne?

"Tak, lecz nie czyni tego wyłącznie sam."

Czy duch opiekuńczy bywa przeznaczony do opiekowania się stale powierzoną mu istotą?

"Zdarza się, że niektóre opuszczają swoje stanowisko w celu wykonania innych zadań;następuje wówczas zamiana między duchami."

Czy duch opiekuńczy może opuścić powierzoną mu osobę, jeżeli ona sprzeciwia się jego kierownictwu?

"Odsuwa się, gdy widzi, że jego rady są bezskuteczne, a wola jego wychowanka przechyla się ku podszeptom duchów niższych; lecz nie opuszcza go całkowicie i na każde zawołanie śpieszy mu z pomocą i rada.

Oto nauka, która swoją słodyczą i urokiem powinna zapalić i przekonać najzatwardzialszych niedowiarków i przeciwników. Złota nauka o aniołach stróżach!Macie koło siebie zawsze istoty wyższe, zawsze gotowe służyć wam radą, wspierać was i pomagać wam przy wspinaniu się na stromą górę prawdy i dobra; są one pewniejszymi i wierniejszymi przyjaciółmi, niż najserdeczniejsi przyjaciele na ziemi. Czyż nie jest to wielce pocieszające? Z woli Bożej są te istoty koło wasi z miłości do Boga i do was wykonują to nader piękne, ale uciążliwe zadanie.Gdziekolwiek przebywacie, tam jest z wami wasz anioł stróż; ani więzienie, ani choroba, ani miejsca zabawy lub rozpusty, ni samotność - nic was nie może oddzielić,ni oderwać od tego przyjaciela niewidzialnego, którego subtelne wpływy i pobudki odczuwa dusza wasza i słyszy mądre rady.O gdybyście tylko lepiej zrozumieli tę prawdę! Ileż to razy pomogłaby wam w chwilach stanowczych i wyswobodziła was od złych duchów! Ale w wielkim dniu porachunku będzie wam musiał niestety wasz anioł stróż zarzucić: "Czy nie powiedziałem ci tego? Atyś tego nie uczynił. Czy nie ostrzegałem cię i nie zwracałem ci uwagi na ową przepaść? A ty sam rzuciłeś się w nią. Czy nie przemawiałem do ciebie głosem sumienia twego, a mimo to nie chciałeś słyszeć głosu prawdy, idąc za zwodniczym podszeptem kłamu i złudy?" Ach, zwracajcie się do waszych aniołów stróżów o pomoc i radę i zawierajcie z nimi związki prawdziwej, najszczerszej przyjaźni! Nie myślcie sobie,że możecie przed nimi coś ukryć, gdyż oni mają oko boskie i nie możecie ich oszukać.Myślcie o przyszłości, postępujcie wciąż naprzód w tym żywocie, a wtedy będą wasze cierpienia krótsze, a żywot wasz szczęśliwszy. W górę tedy myśli i serca, ludzie,męŜnie, śmiało i odwaŜnie naprzód! Odrzućcie już raz na zawsze wszystkie przesądy i skryte myśli nieczyste, wstąpcie na nową drogę, otwierającą się przed wami,postępujcie i kroczcie coraz dalej i wzwyż naprzód ku bogu! Macie przewodników,idźcie za nimi! Celu minąć nie możecie, albowiem celem tym - jest sam Bóg!Tym, którzy by myśleli, że to jest niemożliwe, by duchy naprawdę wzniosłe podejmowały się tak uciążliwego zadania, na całe życie wasze, na każdą chwilkę,odpowiadamy, że wpływamy i działamy na dusze wasze, choćbyśmy byli nawet wiele milionów mil oddaleni od was. Dla nas jest przestrzeń niczym i aczkolwiek żyjemy na innym świecie, mimo to jesteśmy stale z wami w łączności. Posiadamy własności,których wy pojąć nie możecie, lecz bądźcie pewni, że Bóg nie nałożył na nas zadania ponad nasze siły, że was nie zostawił na ziemi bez przyjaciół i bez pomocy. Każdy anioł stróż ma pod swoją opiekę oddaną duszę, nad którą czuwa, jak ojciec nad swoim dzieckiem; cieszy się, gdy widzi, że kroczy na dobrej drodze, a smuci się, gdy rady jego nie znajdują posłuchu.Nie obawiajcie się, że nużycie nas waszymi pytaniami, ale przeciwnie - łączcie się z nami i zwracajcie do nas w każdej potrzebie, a będziecie silniejsi i szczęśliwsi.I właśnie ta łączność człowieka z jego duchem opiekuńczym jest tym, co czyni ze wszystkich ludzi pośredników. Choć zdolność ta dziś jest im samym nieznana,przejawi się jednak później, rozmnoży i rozszerzy jak morze bezkresne, by rozproszyć niewiarę i ciemnotę. Uczeni, nauczajcie, ludzie wykształceni,kształćcie i wychowujcie swoich braci i siostry! Sami nie wiecie, co przez toczynicie. Jest to cel i dzieło Chrystusowe, które wam Bóg naznacza. Na cóż dałby wam Bóg inteligencję i wiedzę, jeśli nie na to, byście ją podawali swoim braciom i siostrom, byście im pomagali w postępie na drodze do wiecznej szczęśliwości."

10:26, ania.ryby , Anioły
Link Dodaj komentarz »
środa, 05 marca 2014
Prawo przyciągania

,,...Czemukolwiek poświęcamy dominujące w nas myśli, niezależnie od tego ,czy dotyczą one choroby,czy zdrowia, sukcesów czy porażek, zasobności czy nędzy, miłości czy nienawiści, obiekt naszego zainteresowania będzie przyciagany w naszą stronę.Komórki naszego mózgu niejako wysyłają umysłowe fale przyciągające, mogące płynac daleko w nieskończoność. Każda komórka jest komórką pragnienia, łączy się ona z innymi, by przyciągać całkowitą sumę wszystkich twoich pragnień, niezależnie od tego, czy są ona pozytywne, czy negatywne.,,

Zródło-,,Pełna wiary w siebie,, Dr Robert Anthony

,,Każdy nowy dzień jest nowym początkiem.Każdego dnia możesz zrzucić brzemię przeszłości i przeżyć odnowienie,,Archanioł Gabriel ŚSA Image and video hosting by TinyPic
Ingrid Tusell Domingo